EĞİTİM / SINAVLAR

YÖK’ten Azami Süre Konusunda Öğrencilere Güzel Haber

12 Ekim 2021


• Azami süreler kapsamında alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış
dersler için YÖK ek sınav hakları tanıdı.
• Tanınan haktan bu sebeple ilişiği kesilmiş öğrenciler de yararlanabilecek.
Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendi
gereği öğrencilerimiz “bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa
ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp
yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl,
öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan
lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami
dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar”.
Azami sürelerin başlangıcı, aynı Kanunun geçici 67 nci maddesi gereği 2014-2015 yılı
eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılıdır. Yükseköğretim kurumlarında daha önce kayıtlı olan
öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, önceki öğrenim süreleri dikkate
alınmayacaktır.
Azami sürelerini dolduranlardan özellikle lisans öğrencilerinden bir kısmının ilişiği
başarısızlık sebebiyle kesilmiş veya kesilmek üzeredir. Ancak bu durumdaki öğrenciler için
azami süre sonu sınav hakları konusunda üniversitelerimizde tereddütler yaşanmakta,
Yükseköğretim Kuruluna çok sayıda soru ve talep iletilmektedir.
Başarısız sayılan dersler, çeşitli sebeplerle alınmamış dersler veya devam koşulunun
sağlanmadığı dersler bakımından ilgili maddenin tanıdığı ek sınav hakları konusunda
üniversitelerimizin farklı uygulamalar izledikleri anlaşılmıştır. Özellikle, “hiç alınmayan dersler
ile devam koşulunun sağlanmadığı derslerin başarısız ders olarak kabul edilip edilmeyeceği”
hususu tartışmalara yol açmıştır. 

Bu bağlamda sorun COVID-19 Pandemisi koşulları da dikkate alınarak değerlendirilmiş ve
azami süresini dolduran,
• Hazırlık,
• Ara sınıf,
• Son sınıf öğrencileri ile,
• Mezuniyet için öngörülen not ortalamalarını, kazanılması gereken AKTS/krediyi
sağlayamayan öğrencilerin,
2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki “ek sınav haklarından
yararlanabilmelerine karar verilmiştir.”
Bu durumdaki öğrencilerden 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği
kesilenler de başvurmaları halinde söz konusu maddenin aynı imkanlarından yararlanabilecektir.
Ancak ek sınav haklarının kullanılmasında uygulamalı derslerin kazanımlarının
telafisi esas olacaktır. 

Kaynak:https://www.yok.gov.tr/HaberBelgeleri/BasinAciklamasi/2021/azami-suresini-dolduran-ogrencilere-ek-sinav-hakki.pdf

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 887654
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.