/ EKONOMİ

2020 Yılı Temmuz Ayı Dış Ticaret, Ticaret, Esnaf ve Kooperatif Verileri

04 Ağustos 2020

İHRACATIMIZ TEMMUZ AYINDA HAZİRAN AYINA GÖRE % 11,51 ARTIŞ GÖSTERDİ 

Pandemi sonrası ihracatımızdaki toparlanma Temmuz ayında da hızlanarak devam ediyor. Nitekim, GTS’ye göre ihracatımız, pandemi öncesi dönemini de aşarak, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 11,51 oranında artarak 15 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,78 azalış göstermiştir.
 
Mart ayından itibaren tüm dünyayı hem sosyal hem de ekonomik anlamda çok büyük oranda olumsuz etkileyen Covid-19 salgınını nedeniyle dünya ekonomilerinde yaşanan daralmanın olumsuz etkilerinin, hem ülkemizin hem de dünya ekonomilerinin normalleşme sürecine girdiği Haziran ayından itibaren ortadan kalkmaya başladığı görülmektedir.
 
Haziran ayında başlayan bu olumlu trendin Temmuz ayında hızlanarak daha da belirgin hale geldiği anlaşılmaktadır. Nitekim Nisan ayında 8 milyar 975 milyon dolar olan ihracatımız, Mayıs ayında 9 milyar 956 milyon dolara, Haziran ayında 13 milyar 462 milyon dolara ve Temmuz ayında da 15 milyar 11 milyon dolara yükselmiştir. Bu değer ile en yüksek ikinci Temmuz ayı ihracat değeri gerçekleşmiştir.
 
Temmuz ayı çalışma günü günlük ortalama ihracatımız ise, Haziran ayına göre %16,8 artışla 715 milyon dolara ulaşmıştır.
 
Pandemi sonrası ihracat yapan firma sayımız da artıyor. Nisan ayında yaklaşık 27 bin firma ihracat yapmış iken, Temmuz ayında 41 bin ’in üzerinde firmamız ihracat yapmıştır.
 
İhracat, cari açığın azaltılmasına katkı verirken Türkiye ekonomisinin büyümesinin lokomotifi olmaya devam ediyor. Temmuz ayı Kapasite kullanım oranlarındaki artış da ihracatın üretime verdiği desteği ortaya koymaktadır.
 
Pandemi döneminin tüm olumsuzluklarına rağmen Ülkemiz “güvenilir ve istikrarlı” bir tedarikçi ülke olduğunu kanıtlamaktadır. Haziran ayının ardından, Temmuz ayında da ihracat rakamları, Türkiye ekonomisinin pandemi sürecinden güçlü bir çıkış sağlayacağına dair inancımızı güçlendirmiş, ülkemizin normalleşme sürecinde ekonomik olarak diğer ülkelerden ayrıştığını göstermiştir.
 
Temmuz ayında ihracatımızda görülen iyileşme sürecine Bakanlığımızca başlatılan, temassız ticaret, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuar organizasyonları ve destekleri gibi dijital ekonomi politikaları ve alternatif ulaşım güzergâh ve taşıma yöntemleri gibi lojistik politikalarıyla yoğun ve etkin biçimde katkı sağlaması ile ileriye dönük pozitif sinyaller verildiğini söylemek mümkündür. İhracatta yakalanan bu artış trendinin devam ettirilmesi, ihracatçılarımızın uluslararası rekabet gücünün arttırılması ve pandemi sürecinin neden olduğu olumsuz etkilerin bertaraf edilerek, ülkemizin süreçten en az etkilenen ülke olması adına Bakanlığımız çalışmalara hız kesmeden devam edecektir.
 
Diğer taraftan, Temmuz ayında ithalatımız da bir önceki yılın aynı ayına göre % 7,66 azalarak 17 milyar 756 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ithalatı hariç tutulduğunda ise ithalattaki daralma % 13,9 gibi oldukça yüksek bir seviyeye çıkmaktadır.
 
DIŞ TİCARET AÇIĞIMIZ TEMMUZ AYINDA 2,7 MİLYAR DOLARA GERİLERKEN İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI % 84,5’E YÜKSELDİ. 

Temmuz ayında dış ticaret açığımız bir önceki yılın aynı ayında göre % 16,8 oranında gerileyip 2 milyar 744 milyon dolar olurken, dış ticaret hacmimiz ise % 6,81 azalarak 32 milyar 768 milyon dolar olmuştur.
 
2020 yılı Haziran ayında % 82,6, geçen yılın Haziran ayında ise % 77,2 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2020 yılının en yüksek değerine ulaşarak Temmuz ayında % 84,5’e yükselmiştir. İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında ise Temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 93,9 gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmıştır.
 
TEMMUZ AYINDA EN FAZLA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FASIL “MOTORLU KARA TAŞITLARI” OLDU 

“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %27,82 azalışla 1 milyar 880 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla %3,55 azalışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 501 milyon dolar) ve %0,86 artışla “Örme giyim eşyası ve aksesuarı” (853 milyon dolar) olmuştur.

Diğer taraftan, normalleşme sürecinin etkisiyle, Haziran ayına kıyasla Temmuz ayında ihracatı önemli ölçüde artış gösteren fasıllar göze çarpmaktadır. Buna göre Temmuz ayında bir önceki aya göre Canlı Hayvanlar faslı ihracatı %164,2, Kağıt ve karton faslı ihracatı %79,2, Örme giyim eşyası ve aksesuarı %50,0, Örme eşya faslı ihracatı %28,4, Alüminyum ve alüminyumdan eşya faslı ihracatı %12,0, Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler faslı ihracatı %11,5, Plastikler ve mamulleri faslı ihracatı %9,8, Motorlu kara taşıtları faslı ihracatı % 9,4, ve Elektrikli Makine ve Cihazlar ihracatı %8,3 oranında artmıştır.
 
EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE ALMANYA 

Temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve ABD olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Çin, Almanya ve Rusya almıştır. Temmuz ayında ihracatçılarımız 218 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır.
 
Covid-19 süreci sonrasında görülen normalleşme süreçlerinin ikili ticaretimize olumlu yansımasının Temmuz ayında da devam ettiği anlaşılmaktadır. Başta AB ülkeleri olmak üzere ana ihracat pazarlarımızdaki normalleşme ile beraber, bu pazarlara ihracatımızın da toparlanma içine sürecine girdiği görülmektedir.
 
Nitekim bir önceki aya göre önemli pazarlarımızdan Almanya’ya %13,0, ABD’ye %19,2, İspanya’ya %36,6, Hollanda’ya %24,3,  Hindistan’a  % 64,1,  Özbekistan’a %25,0, Polonya’ya %23,2, Bulgaristan’a %7,32, İsveç’e %6,3 ve Yunanistan’a %5,1 oranlarında ihracat artışı kaydedilmiştir.
 
EN BÜYÜK İLK 3 İHRACAT PAZARIMIZ TOPLAM İHRACATIMIZIN %22,4’ÜNÜ OLUŞTURDU 

Temmuz ayında GTS’ye göre en fazla ihracat yaptığımız ilk üç olan Almanya, İngiltere ve ABD’ye yönelik ihracatımız toplam aylık ihracatımızın % 22’sini oluştururken, en fazla ithalat yaptığımız ilk üç ülke olan Çin, Almanya ve Rusya Federasyonunun aylık ithalatımızdan aldığı pay ise % 28,3 olarak gerçekleşmiştir.
 
Buna ilaveten Sayın Bakanımızın işaret ettikleri “Ticarette Yeni Yol Haritası” çerçevesinde 2020 yılı Temmuz ayında potansiyel pazarlarımızdan Çin’e ihracatımız geçen yılın Temmuz ayına göre %49,38, Rusya’ya ihracatımız ise %7,49 oranında artış göstermiştir.

Geçen yılın aynı ayına göre 2020 yılı Temmuz ayında görülen Norveç’e %174,7’lik, Güney Kore’ye %30,6’lık, Avusturalya’ya %18,0’lik ihracat artışları ise dikkat çekmiştir.
 
Temmuz ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 7,87 azalışla 7 milyar 197 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın %48,0’ını oluşturmuştur.
 
DIŞ TİCARETTE EN ÇOK KULLANILAN TAŞIMA ŞEKLİ DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI OLDU 

2020 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (8 milyar 957 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (4 milyar 809 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (1 milyar 53 milyon dolar) izlemiştir.
 
İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat “Deniz Yolu” (10 milyar 282 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Hava Yolu” ulaşımı (3 milyar 254 milyon dolar) ve “Kara Yolu” (3 milyar 244 milyon dolar) takip etmiştir.
 
İHRACATTA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÖDEME ŞEKLİ MAL MUKABİLİ OLDU 

2020 yılı Temmuz ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat “Mal Mukabili Ödeme” (9 milyar 544 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (2 milyar 165 milyon dolar) ve “Vesaik Mukabili Ödeme” (1 milyar 501 milyon dolar) takip etti. İthalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat “Mal Mukabili Ödeme” (9 milyar 671 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (4 milyar 974 milyon dolar) ve “Bedelsiz” (907 milyon dolar) izlemiştir.
 
TİCARETİN EN KOLAY VE GÜVENLİ YAPILDIĞI ÜLKE OLMA YOLUNDA ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ 

Bakanlık olarak ülkemizin en kolay ve en güvenli ticaretin yapıldığı ülke olma amacı doğrultusunda geliştirmiş olduğumuz “Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması” başarıyla devam ediyor. Söz konusu uygulama kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme, ithalatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici ve izinli alıcı gibi birçok kolaylıktan faydalanarak rekabet güçlerini artırmayı başaran 507 firma, 2020 yılı Temmuz ayında toplam ihracatımızın %26,63’ünü, toplam ithalatımızın ise %33,16’sını

oluşturmuştur. Bakanlığımızın sunduğu yukarıda belirtilen kolaylaştırıcı dış ticaret uygulamalarından faydalanan firmalarımızın toplam dış ticaret hacmi 2020 yılında 9 milyar 886 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. (3 milyar 998 milyon dolar ihracat, 5 milyar 888 milyon dolar ithalat).
 
DIŞ TİCARETİMİZİ MİLLİ PARA BİRİMİMİZLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ 

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yerli ve milli para birimimizin dış ticaretteki kullanımını artırmaya devam ediyoruz. Temmuz ayında milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 176 olurken aynı dönemde 107 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirilmiştir. 2020 yılının Temmuz ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 11 milyar 611 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 4 milyar 399 milyon TL’lik kısmı ihracat, 7 milyar 211 milyon TL’lik kısmı ithalat olmuştur.
 
AKTİF FİRMA SAYISI ARTTI 

Ülkemizde faaliyet gösteren aktif firma sayısı 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle bir önceki aya göre 10 bin 198 artışla 1 milyon 959 bin 255 olurken, limited şirketler toplam aktif firmaların % 44,9’unu oluşturmuştur. Bakanlık olarak tüketici fiyatlarındaki istikrarı sağlamak ve tüketicilerimize güven sağlamak için geliştirdiğimiz ve başarıyla uyguladığımız Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı kişi sayısında bir önceki yıla kıyasla %6,40 yükseliş kaydedilirken sistemdeki bildirim sayısı ise 16 milyon 20 bin olarak gerçekleşmiştir.
 
GÜMRÜK İDARELERİNCE TAHSİL EDİLEN VERGİLERİN TOPLAM İÇERİSİNDEKİ PAYI %23,27 

Gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergi tutarı Temmuz ayında 17 milyar 461milyon TL olmuştur. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 335 milyar 948 milyon TL iken Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise %23,27 olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılında Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler toplamı ise 95 milyar 625 milyon TL olmuştur.
 
KADINLARIMIZIN İŞ HAYATINA GİRMESİYLE İHRACAT ODAKLI BÜYÜMENİN TEMELLERİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ 

Temmuz ayı sonunda ülkemizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr sayısı işyeri sayısı 2 milyon 76 bin 645 olmuştur. 2020 yılının başından beri esnaf ve sanatkâr sayımızda yaklaşık 137 binlik artış kaydedilmiştir. Kadınlarımızın ekonomideki yerlerinin çok daha güçlenmesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Temmuz ayı sonu itibarıyla kadın esnaf ve sanatkâr sayısı 324 bin 269’a yükselirken kadın esnaf sayımız son bir yılda yaklaşık 31 bin artmıştır.

Kaynak:https://ticaret.gov.tr/haberler/2020-yili-temmuz-ayi-dis-ticaret-ticaret-esnaf-ve-kooperatif-verileri

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 965789
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.