/ EĞİTİM

LGS 8.Sınıf 2020 1.Dönem Türkçe Konuları

28 Mayıs 2020

MEB'in LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavda 2019-2020 eğitim-öğretim yılının sadece birinci döneminin sonuna kadar ki müfredatta yer alan konulardan sorulacaktır.

Söz Varlığı

 • T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • T.8.3.6. Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler.
 • T.8.3.7. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
 • T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.
 • T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını değerlendirir.
 • T.8.3.11. Metindeki anlatım biçimlerini belirler.

Anlama

 • T.8.3.12. Görsel ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder.
 • T.8.3.13. Okuduklarını özetler.
 • T.8.3.14. Metinle ilgili soruları cevaplar.
 • T.8.3.15. Metinle ilgili sorular sorar.
 • T.8.3.16. Metnin konusunu belirler.
 • T.8.3.17. Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
 • T.8.3.18. Metindeki yardımcı fikirleri belirler.
 • T.8.3.19. Metnin içeriğine uygun başlık/başlıklar belirler.
 • T.8.3.20.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.
 • T.8.3.21. Metnin içeriğini yorumlar.
 • T.8.3.22. Metinde ele alınan sorunlara farklı çözümler üretir.
 • T.8.3.23. Metinler arasında karşılaştırma yapar.
 • T.8.3.25. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • T.8.3.26. Metin türlerini ayırt eder.
 • T.8.3.27. Görsellerle ilgili soruları cevaplar.
 • T.8.3.28. Metinde önemli noktaların vurgulanış biçimlerini kavrar.
 • T.8.3.29. Medya metinlerini analiz eder.
 • T.8.3.32. Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar.
 • T.8.3.34. Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme 
 • yollarını belirler.

Yazma

 • T.8.4.16. Yazdıklarını düzenler.
 • T.8.4.18. Cümlenin ögelerini ayırt eder.

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 394263
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.