/ EKONOMİ

Asgari ücret desteğinden faydalanabilecek işverenler kimlerdir?

26 Ocak 2021

5510 sayılı Kanunun geçici 80 inci maddesine göre söz konusu destekten, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işyeri işverenleri ile5018 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenler hariç olmak üzere diğer kamu işyeri işverenleri de destekten yararlanacaktır.

Kaynak:http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/sikca_sorulan_sorular/isverenlere_verilecek_asgari_ucret_destegi

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 844677
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.