/ EĞİTİM

YÖK 100/ 2000 Doktora Projesi Devam Ediyor

10 Ocak 2021

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarında doktoralı insan kaynağını yetiştirmeyi hedefleyen, “Yeni YÖK”ün bir Türkiye projesi olarak kurguladığı “YÖK 100/2000 Doktora Projesi” 4. yılını doldurmuş, gördüğü yoğun ilgi neticesinde öncelikli alanlarda sisteme dâhil olan ve şu ana kadar desteklediğimiz doktora öğrenci sayısı 5 bini geçmiştir.

İlk mezunlarını vermeye başlayan proje, ülkemizdeki 1000 kişi başına düşen doktora mezunu sayısının üst seviyelere çıkması yönünde katkı sağlamakla birlikte ülkemizin güncel sorunlarının çözümüne yönelik yetişmiş nitelikli insan kaynağını da yetiştirmektedir.

 
- Ülkemizin ihtiyaç duyduğu güncel alanlarda yetişmiş doktoralı insan gücü desteği sağlandı

Bilindiği üzere YÖK 100/2000 Doktora Projesi, “Geleceğin Türkiye’si için Güçlü Nesiller Yetiştirme Projesi” olarak yola çıkmış ve ülkemizin küresel alandaki rekabet gücünü artırmak amacıyla önümüzdeki 10 yılda ihtiyaç duyulacak alanlarda geleceğe yatırım yapmayı hedeflemiştir. Ayrıca gelinen noktada güçlü nesiller yetiştirmek için geleceğe yatırım yapmakla kalmayıp, günümüzde ihtiyaç duyulan güncel alanlarda da nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini misyon edinmiştir.

Bu kapsamda “Türkiye'nin Otomobili” projesinin üretiminde ihtiyaç duyulacak doktoralı insan gücünün yetiştirilmesi için YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamına 3 yeni bilim alanı eklenirken, ülkemizin savunma sanayinde “Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesine” katkı sağlamak amacıyla da 7 yeni bilim alanı daha projeye eklenmiştir. Ayrıca ülkemizin Küresel Covid-19 Salgını ile mücadelesine katkı sağlamak amacıyla “Pandemi Dönemi Özel Çağrısı”na çıkılmıştır. Bu bağlamda bilhassa “aşı ve ilaç” çalışmalarına katkıda bulunan YÖK 100/2000 Doktora Projesi bursiyerleri de gurur kaynağı olmuştur.

 ​
- Projeye ülkemiz için çok önemli olan konularda yeni alt alanlar eklendi

Son olarak bugün ilan edilen “2020-2021 Eğitim Öğretim Dönemi Bahar Dönemi Çağrısı” ile ülkemizin gündemindeki konulara katkıda bulunmak amacıyla projeye önemli yeni alt alanlar eklenmiştir.

Ülkemizde sıkça yaşanmakta olan ve ne yazık ki can kayıplarına da yol açabilen depremlere yönelik olarak bu alanda nitelikli insan kaynağının yetişmesi adına “Deprem Çalışmaları (Sismik İzolasyon Yöntemleri, Depreme Dayanıklı Malzeme Teknolojileri, Entegre Teknolojiler, Pratik Güçlendirme Teknolojileri, Jeofizik Çalışmalar-Diri Fayların Tespiti, Deprem Risk Çalışmaları, Zemin Yapısının Tespitine Yönelik Çalışmalar, Deprem Yapı Sönümleyicileri, Yapı Operasyonel Modal Testler, Deprem Erken Uyarı Sistemleri, Tsunami Erken Uyarı Sistemleri, IoT Tabanlı Akıllı Deprem Uyarı Sistemleri dâhil)” ile “ Afet ve Acil Durum Yönetimi” alt alanları eklenmiştir.

Ülkemizin enerji kaynaklarını etkin kullanabilmesi ve var olan enerji ihtiyacının denizlerde yürütülen çalışmalarla sorunsuz bir şekilde tespit edilebilmesi adına “ Yeraltı Enerji Kaynakları Yönetimi (Derin Deniz Sondajı ve Üretim Teknikleri, Doğal Gaz Üretim/Depolama Teknolojileri, Jeotermal Rezervuar, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliğinde Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Deniz ve Kara Sismik Ölçüm Teknolojileri dâhil)”, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği (Deniz Sismolojisi, Deniztabanı Deprem ve Tsunami Gözlem Teknolojileri, İnsansız Sualtı Araçları dâhil) eklenmiştir.

Gelecekteki ihtiyaç olmaktan çıkıp günümüzü tehdit eden su kaynağı sıkıntılarının çözümüne yönelik çalışmaların artması ve yaygınlaşmasını teşvik etmek adına “ Sürdürülebilir Su Kaynakları (Su Tasarruf Teknolojileri ve Arıtma Teknolojileri dahil) ” alt alanında yeniden çağrıya çıkılmıştır.

YÖK 100 /2000 Doktora Projesi, gündeme uyum sağlanarak süreçleri dinamik olarak yürütmenin yanı sıra gelecekteki ihtiyaçlara yönelik yatırım yaparak güçlü bir Türkiye için katkıda bulunmaya devam edecektir.

Kaynak:https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/yok-100-2000-doktora-projesi-ne-yeni-alanlar-eklendi.aspx

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 43116
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.