/ EKONOMİ

Pekcan, Ürün Güvenliği Denetim Sonuçlarını Açıkladı

16 Haziran 2020

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, ürün güvenliği kapsamında denetim faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Piyasaya arz edilen ürünlerin insan sağlığına, can ve mal güvenliğine, hayvan, bitki yaşam ve sağlığına, çevre ve tüketiciye tehdit içermemesine, güvenlik gerekliliklerini taşımasına yönelik yapılan denetimlerin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Pekcan, ürün güvenliği denetimlerinin hem ithalat aşamasında hem de piyasaya arz sonrası iç piyasada yerli ve ithal ürün ayırt etmeksizin yürütüldüğünü bildirdi.

Pekcan, martta yayımlanan "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" ile vatandaşı güvensiz ürüne karşı etkin şekilde koruyacak çok önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Söz konusu kanunla güvensiz ürünün esas sorumlusuna ulaşmak amacıyla "izlenebilirlik mekanizması" getirdiklerine işaret eden Pekcan, bundan böyle ürünün tedarik zincirinin her aşamasında, üreticiden tüketiciye kadar geçen süreçte kayıt tutulacağını, böylelikle güvensiz ürünün esas sorumlusuna çok daha hızlı bir şekilde ulaşılacağını aktardı.

Dış ticarette ürün güvenliği denetimleri ile iç piyasaya yönelik piyasa gözetimi ve denetiminin Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 9 kamu kuruluşu tarafından yürütüldüğüne dikkati çeken Pekcan, "Bu yılın ilk çeyreğinde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde 35 bin 370 parti ürün denetlenirken, bunların 2 bin 798’i uygunsuz, 525’i güvensiz bulundu. Bu ürünlere yönelik toplam 43,6 milyon lira ceza uygulandı." bilgisini paylaştı.

- İthal ürünlere yönelik denetimler

Pekcan, gerek üreticilerin kalitesiz ve güvensiz ithal ürünlerin haksız rekabetine maruz kalmaması gerekse vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunmasını teminen, ürünleri risk esasına dayalı olarak ithalat aşamasında da denetime tabi tuttuklarını anımsatarak, "Söz konusu dönemde 1 milyar 300 bin ithal ürün denetlendi, uygunsuz bulunan yaklaşık 6 milyon ithal ürünün ülkeye girişine izin verilmedi." değerlendirmesinde bulundu. 

Bakan Pekcan, denetlenen yerli ve ithal ürünlerde güvensizlik tespit edilen ürün gruplarının başında oyuncakların, tıbbi cihazlarının, gıda maddelerinin ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin, elektrikli ekipmanların, kozmetiklerin, yapı malzemelerinin, tüketici ürünleri ve telsiz/telekomünikasyon terminal ekipmanlarının yer aldığını kaydetti.

- Denetimden sorumlu bakanlıklar ve kurumlar arası iş birliği

Ticaret Bakanlığından alınan bilgiye göre, yapılan denetimler, başta insan sağlığı ile can ve mal güvenliğinin sağlanması olmak üzere, güvenli ürün kullanılması dolayısıyla toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi, Türk ihraç ürünlerinin dış pazarlara teknik engellerle karşılaşmaksızın girmesi, basiretli işletmelerin, güvenli olmayan ürünlerin yol açtığı haksız rekabetten korunması gibi çok önemli amaçlara hizmet ediyor.

Etkin bir PGD için temel hedef ve stratejilerle alınacak tedbirleri belirlemek ve üst düzeyde kararlar almak amacıyla toplanan Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu aracılığıyla PGD faaliyetini yerine getiren icracı kurumlar arasında iş birliği ve eş güdüm sağlanıyor.

Güçlü bir iş birliği ve koordinasyon mekanizmasının önem kazandığı denetim sisteminde Ticaret Bakanlığı koordinatör kuruluş olarak görev üstleniyor.

PGD faaliyeti, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 9 kamu kuruluşu tarafından kendi görev alanına giren ürünler itibarıyla yapılıyor.

Bu kapsamda örneğin televizyon, saç kurutma makinesi gibi elektronik aletler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, çalışma hayatında kullanılan koruyucu maske gibi ekipmanlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, tıbbi cihazlar, kozmetik ürünler Sağlık Bakanlığının, gıda ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığının, cep telefonları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun sorumluluk alanında yer alıyor.

Oyuncak, hazır giyim, tekstil ve ayakkabı gibi tüketici ürünlerinin denetimi ise Ticaret Bakanlığınca yapılıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından her ay, 3 ayda bir ve her yıl yayımlanan PGD raporları ile bu faaliyetlerin Türkiye'de geldiği aşama değerlendiriliyor, sorunlu alanlar ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler ortaya konuluyor.

Bu öneriler, PGD faaliyetlerinin daha etkin, verimli ve işlevsel bir yapıya kavuşturulması için bugüne kadar hazırlanan Ulusal PGD Stratejileri kapsamında da ele alınarak bu alanda önemli çalışmalar yürütülüyor.

Kaynak:https://ticaret.gov.tr/haberler/bakan-pekcan-urun-guvenligi-denetim-sonuclarini-acikladi

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 587373
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.