/ GÜNDEM

Derneklere Yönelik Eğitimler, İçişleri E-Akademi ve Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü İnternet Sitesi Üzerinden Erişime Açıldı

11 Ağustos 2020

Ülkemizde görülen COVID-19 salgını sebebiyle 2020 yılı içerisinde Bakanlığımızca düzenlenecek eğitimler gerçekleştirilememiş, bu kapsamda İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) iş birliğinde dernek temsilcilerine, vatandaşlara ve İçişleri Bakanlığı personeline “Uzaktan Eğitim” verilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüş ve bu amaçla;
    Dernek İş ve İşlemleri Eğitimi
    DERBİS (Dernekler Bilgi Sistemi) Eğitimi (Vatandaşa yönelik)
    DERBİS Eğitimi (Personele yönelik)
    Derneklere Yönelik Denetim ve Rehberlik Eğitimi
    Derneklere Yönelik İzne Tabi İşlemler Eğitimi
    Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Eğitimi hazırlanmıştır.
Bu eğitimlerin amacı; DERBİS, derneklerin kuruluş, çalışma ve faaliyetleri, izne tabi işlemleri, denetimleri ve gerektiğinde feshine yönelik iş ve işlemler ile kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelenin yürütülmesi hakkında personelin, dernek yöneticilerinin ve vatandaşların bilgi birikimlerini artırmak ve uygulama becerilerini geliştirmektir.
Bu kapsamda eğitimlere;
    İçişleri Bakanlığı personeli, İçişleri e-Akademi’ye https://uzem.icisleri.gov.tr adresinden e-içişleri kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak, 
    Dernek yöneticileri ve vatandaşlar ise Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü internet sitesi (https://www.siviltoplum.gov.tr/derneklere-yonelik-egitimler)  üzerinden ulaşabilmektedir.

Kaynak:https://www.icisleri.gov.tr/derneklere-yonelik-egitimler-icisleri-e-akademi-ve-sivil-toplumla-iliskiler-genel-mudurlugu-internet-sitesi-uzerinden-erisime-acildi

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 595903
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.