/ EKONOMİ

2021 Yılı Ağustos Ayı Dış Ticaret, Ticaret, Esnaf ve Kooperatif Verileri

10 Eylül 2021


GTS’ye göre ihracatımız Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 51,8 oranında artarak 18 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

GTS’YE GÖRE AĞUSTOS AYINDA İHRACATIMIZ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE %51,8, İTHALATIMIZ İSE %23,8 ORANINDA ARTTI.

2021 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, % 51,8 artarak 18 milyar 912 milyon dolar,
İthalat, % 23,8 artarak 23 milyar 218 milyon dolar,
Dış ticaret hacmi, % 35 artarak 42 milyar 130 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 81,5 olmuştur.

GTS’ye göre ihracatımız Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 51,8 oranında artarak 18 milyar 912 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu değer ile tüm yılların en yüksek Ağustos ayı ihracat değeri olmakla birlikte, tüm yılların da aylık bazda en yüksek üçüncü ihracat değeri olarak gerçekleşmiştir.   Ağustos ayında ithalatımız ise bir önceki yılın aynı ayına göre %23,8 artışla 23 milyar 218 milyon dolar olmuştur. Ağustos ayında dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı ayına göre % 35 artarak 42 milyar 130 milyon dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 81,5 olarak gerçekleşmiştir.
 
2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla  %36,9 artışla 140 milyar 237 milyon dolara ulaşmıştır. 2021 yılının Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre % 30,5 artarak 310 milyar 258 milyon dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 82,5 olarak gerçekleşmiştir.
 
GTS’YE GÖRE AĞUSTOS AYINDA ALTIN HARİÇ İHRACATIMIZ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE % 53,9, ALTIN HARİÇ İTHALATIMIZ İSE % 55,3 ORANINDA ARTTI.

Altın ticareti hariç tutulduğunda, 2021 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, % 53,9 artarak 18 milyar 733 milyon dolar,
İthalat, % 55,3 artarak 22 milyar 786 milyon dolar,
Dış ticaret hacmi, % 54,6 artarak 41 milyar 519 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.
İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 82,2 olmuştur.
İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ticareti hariç tutulduğunda, Ağustos ayında altın hariç ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre % 53,9, altın hariç ithalatımızın ise %55,3 oranında arttığı görülmektedir. Bununla birlikte,  işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının % 82,2 olduğu anlaşılmaktadır.
 
Enerji ticareti hariç tutulduğunda,  Ağustos ayında enerji hariç ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre % 50,3 enerji hariç ithalatımızın ise %13,3 oranında arttığı görülmektedir. Bununla birlikte,  enerji hariç dış ticaret olarak bakıldığında Ağustos ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının % 96,8 olduğu anlaşılmaktadır.
 
AĞUSTOS AYINDA EN FAZLA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FASIL “MOTORLU KARA TAŞITLARI” OLDU
 
“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 62,9 artışla, 2 milyar 32 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla % 210,5 artışla “Demir ve Çelik” (1 milyar 786 milyon dolar) ve % 40,5 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 765 milyon dolar) olmuştur.
 
EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE ALMANYA
 
Ağustos ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 575 milyon dolar), ABD (1 milyar 311 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 193 milyon dolar) olurken, ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (2 milyar 840 milyon dolar), Rusya (2 milyar 695 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 745 milyon dolar) almıştır. Ağustos ayında ihracatçılarımız 218 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır. 

EN BÜYÜK İLK 3 İHRACAT PAZARIMIZ TOPLAM İHRACATIMIZIN %21,6’SINI OLUŞTURDU
 
Ağustos ayında GTS’ ye göre en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke olan Almanya, ABD ve İngiltere’ye yönelik ihracatımız toplam aylık ihracatımızın % 21,6’sını oluştururken, en fazla ithalat yaptığımız ilk üç ülke olan Çin, Rusya Federasyonu ve Almanya’nın aylık ithalatımızdan aldığı pay ise % 31,4 olarak gerçekleşmiştir.
 
Bakanlığımız tarafından belirlenen  “Ticarette Yeni Yol Haritası” çerçevesinde potansiyel pazarlarımıza, 2021 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre Çin’e ihracatımız %47,5 oranında, Rusya’ya ihracatımız %50,1 oranında, Meksika’ya ihracatımız ise %135,7’lik ve Hindistan’a 48,1 oranında artış gösterdi.
 
Geçen yılın aynı ayına göre 2021 yılı Ağustos ayında görülen Fransa’ya %54,3’lük, Hollanda’ya %42,3’lük, Belçika’ya %82,9’luk, Polonya’ya %54,6’lık ve Romanya’ya %57,3’lük ihracat artışları ön plana çıkmıştır.
 
Ağustos ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 51 artışla 7 milyar 772 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın % 41,1’ini oluşturmuştur.
 
DIŞ TİCARETTE EN ÇOK KULLANILAN TAŞIMA ŞEKLİ DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI OLDU
 
2021 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat “Deniz Yolu” (11 milyar 533 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” (5 milyar 616 milyon dolar) ve “Hava Yolu” ulaşımı (1 milyar 397 milyon dolar) izlemiştir.
 
İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat “Deniz Yolu” (13 milyar 860 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla “Kara Yolu” ulaşımı (3 milyar 899 milyon dolar) ve “Hava Yolu” (2 milyar 520 milyon dolar) takip etmiştir.
 
 
İHRACATTA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÖDEME ŞEKLİ MAL MUKABİLİ OLDU
 
2021 yılı Ağustos ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat “Mal Mukabili Ödeme” (11 milyar 598 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (2 milyar 947 milyon dolar) ve “Vesaik Mukabili Ödeme” (2 milyar 14 milyon dolar) takip etti.
 
İthalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat “Mal Mukabili Ödeme” (13 milyar 375 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini “Peşin Ödeme” (5 milyar 588 milyon dolar) ve “Vadeli Akreditif” (1 milyar 413 milyon dolar) izlemiştir.
 
TİCARETİN EN KOLAY VE GÜVENLİ YAPILDIĞI ÜLKE OLMA YOLUNDA ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ
 
Bakanlık olarak ülkemizin en kolay ve en güvenli ticaretin yapıldığı ülke olma amacı doğrultusunda geliştirmiş olduğumuz “Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması” başarıyla devam ediyor. Söz konusu uygulama kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme, ithalatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici ve izinli alıcı gibi birçok kolaylıktan faydalanarak rekabet güçlerini artırmayı başaran 578 firma, 2021 yılı Ağustos ayında toplam ihracatımızın %27,8’ini, toplam ithalatımızın ise %36,6’sını oluşturmuştur.  Bakanlığımızın sunduğu yukarıda belirtilen kolaylaştırıcı dış ticaret uygulamalarından faydalanan firmalarımızın toplam dış ticaret hacmi 2021 yılı Ağustos ayında 13 milyar 750 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. (5 milyar 252 milyon dolar ihracat, 8 milyar 498 milyon dolar ithalat).
 
DIŞ TİCARETİMİZİ TL İLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
 
Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yerli ve milli para birimimizin dış ticaretteki kullanımını artırmaya devam ediyoruz. Ağustos ayında milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 180 olurken aynı dönemde 128 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirilmiştir.
 
2021 yılının Ağustos ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 14 milyar 355 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 5 milyar 349 milyon TL’lik kısmı ihracat, 9 milyar 7 milyon TL’lik kısmı ithalat olmuştur.

AKTİF FİRMA SAYISI ARTTI
 
Ülkemizde faaliyet gösteren aktif firma sayısı 2021 yılı Ağustos ayı itibariyle bir önceki aya göre 9 bin 263 artışla 2 milyon 47 bin 98 olurken, limited şirketler toplam aktif firmaların % 47’sini oluşturmuştur. Bakanlık olarak tüketici fiyatlarındaki istikrarı sağlamak ve tüketicilerimize güven sağlamak için geliştirdiğimiz ve başarıyla uyguladığımız Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı kişi sayısında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %8,1’lik yükseliş kaydedilirken sistemdeki bildirim sayısı ise 15 milyon 435 bin 180 olarak gerçekleşmiştir. 
 
GÜMRÜK İDARELERİNCE TAHSİL EDİLEN VERGİLERİN TOPLAM İÇERİSİNDEKİ PAYI %27
 
Gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergi tutarı 2021 yılı Ağustos ayında 26 milyar 173 milyon TL olmuştur. 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 581 milyar 687 milyon TL iken Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise %27 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Ağustos döneminde Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler toplamı ise 183 milyar 180 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
 
KADINLARIMIZIN İŞ HAYATINA DAHA FAZLA KATILIM SAĞLAMASI İLE BİRLİKTE İHRACAT ODAKLI BÜYÜMENİN TEMELLERİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ
 
Ağustos ayı sonunda ülkemizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr sayısı işyeri sayısı 2 milyon 234 bin 901 olmuştur. 2021 yılının başından beri esnaf ve sanatkâr işyeri sayımızda yaklaşık 77 bin 482’lik artış kaydedilmiştir.  Kadınlarımızın ekonomideki yerlerinin çok daha güçlenmesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.   Ağustos ayı sonu itibarıyla kadın esnaf ve sanatkâr sayısı 362 bin 352 olurken, 2021 yılının başından beri kadın esnaf sayımız yaklaşık 20 bin 492’lik artış göstermiştir. 

ÖTS’YE GÖRE AĞUSTOS AYINDA İHRACATIMIZ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE % 52, İTHALATIMIZ İSE % 23,4 ORANINDA ARTTI
2021 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, % 52 artarak 17 milyar 860 milyon dolar,
İthalat, % 23,4 artarak 22 milyar 404 milyon dolar,
Dış ticaret hacmi, % 34,6 artarak 40 milyar 265 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken,
İhracatın ithalatı karşılama oranı % 79,7 olmuştur.

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİNDE UYGULANAN SİSTEMLER
 
Tüm dünyada dış ticaret istatistikleri iki ana kategoride gruplandırılmaktadır; “Genel Ticaret Sistemi (GTS)” ve “Özel Ticaret Sistemi (ÖTS)”. Genel Ticaret Sistemi (GTS), Gümrük alanlarına ve serbest bölgelere giren ve çıkan mallar da dış ticaret verisinde kaydedilmektedir. Özel Ticaret Sistemi’nde (ÖTS) ise gümrük sınırı esas alınmaktadır. Bu tanıma göre serbest bölgeler ve gümrük antrepoları gümrük sınırı dışında yer almaktadır.
 
Dünya örneklerine bakıldığında; GTS kullanımının ÖTS’ye nazaran daha yaygın olduğu görülmektedir. AB ülkeleri genellikle ÖTS’yi tercih ederken, bazı AB ülkeleri ile beraber İngiltere, ABD, ÇHC, Kanada, Japonya, Rusya, G. Kore ve Hindistan gibi toplam 117 ülke ise GTS’yi kullanmaktadır. Fransa ve İtalya ise ÖTS’yi benimsemektedir. Ülkelerin çoğu tek bir sisteme göre veri yayımlamakla birlikte, her iki sisteme göre de veri üretilebilmektedir. Ülkemiz Merkez Bankası da Ödemeler Dengesi hesaplarında GTS’yi kullanmaktadır.
 
Ticaret Bakanlığı olarak 2019 yılı Ocak ayından başlamak üzere, çok daha kapsamlı olan ve dünyadaki büyük ekonomilerin kullandığı Genel Ticaret Sistemine göre de kayıtları analiz etmeye ve açıklamaya başladık. 2021 yılı boyunca dış ticaret verilerini, hem GTS hem de ÖTS’ye göre açıklamaya devam edeceğiz. 

Kaynak:https://ticaret.gov.tr/haberler/2021-yili-agustos-ayi-dis-ticaret-ticaret-esnaf-ve-kooperatif-verileri

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 823783
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.