DİĞER / GENEL KÜLTÜR

Osmanlı Tarihinde İlkler

08 Temmuz 2020

Osman Bey'in ilk askeri anlaşması 1306 yılında yılında yapılan Ulubad Tekfuru ile yapılan anlaşmadır.

İlk fethedilen ada ise, 1308 yılında alınan İmrali Adası'dır.

İlk barış anlaşması da, 1330 yılında Orhan Gazi ile Bizans İmparatoru Üçüncü Andronikos arasında imzalanmıştır.

Avrupa yakasında ilk ele geçirilen yer,"Rumeli" adı verilen  Gelibolu'da Orhan Gazi'nin büyük oğlu Süleyman Paşa tarafından alınan Çimpe limanıdır.

 ilk Osmanlı madeni parası "Sikke" adı verilen Orhan Gazi adına 1327 yılında basılmıştır.

İlk daima ordu 1328 yılında Orhan Gazi Bey'in emriyle kurulmuş olup bu orduya "Yaya" adı verilmiştir.

Osmanlı tarihinde ilk şair padişah Fatih Sultan Mehmed'in babası İkinci Murad'dır.

Osmanlı padişahlarından İstanbul'u ilk kuşatan 'Yıldırım Bayezıd'dır (1391).

İlk gazete İkinci Mahmud döneminde 1 Kasım 1831 Salı günü yayınlanan Takvim-i Vakayi'dir.

Osmanlı tarihinde ilk borçlanma Sultan Mecid döneminde 1855 yılında olmuştur. 28 Haziran Perşembe günü Londra'da imzalanan anlaşma ile İngiltere ve Fransa'dan beş milyon İngiliz altını borç alınmıştır.

Türkiye'de ilk telgraf Sultan Mecid döneminde kurulmuş, 9 Eylül 1855 Pazar günü faaliyete geçmiştir.

Avrupa seyahatine çıkan ilk ve tek Osmanlı Padişahı Sultan Aziz'dir 21 Haziran 1867 tarihinde başlayan bu yolculuk 44 gün sürmüştür.

İlk havan topu ilk defa İstanbul'un Fethinde kullanıldı.

Osmanlının ilk veziri Alaaddin Paşadır.

Osmanlıda ilk vakfı Orhan bey kurmuştur.

Düzenli ilk ordu Orhan Bey zamanında kuruldu.

Osmanlıda ilk para Orhan Bey zamanında bastırıldı.

Osmanlıda ilk Medrese 1327'de İznik'te Orhan Bey tarafından kuruldu.

Osmanlı'nın ilk Kanunları Fatih Kanunname-sidir.

BENZER İÇERİKLER

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 177954
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.