/ EĞİTİM

2020 YKS Kaldırılan Konular Hangileridir?

31 Mayıs 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, da Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

YKS’ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar.

YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz.

Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.

2020 YKS Kaldırılan Matematik Konuları

Limit
Tüm konuları

Türev
Tüm konuları

İntegral
Tüm konuları

Çemberin Analitik İncelenmesi

2020 YKS Kaldırılan Geometri Konuları

Çemberin Analitiği

2020 YKS Kaldırılan Biyoloji Konuları

Canlılarda Enerji Dönüşümleri (sadece ilk kısımlar)
Bitki Biyolojisi
Canlılar ve Çevre

Hücresel Solunum
Bitkilerin Yapısı
Bitkilerde Madde Taşınması
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Canlılar ve Çevre

2020 YKS Kaldırılan Kimya Konuları

Karbon Kimyasına Giriş (son kısımlar dahil değil)
Organik Bileşikler
Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler

Lewis Formülleri Hibritleşme –Molekül Geometrisi
Hidrokarbonlar
Hidrokarbonlar Fonksiyonel Gruplar
Alkoller
Eterler
Karbonil Bileşikleri
Karboksilik Asitler Esterler
Fosil Yakıtlar
Alternatif Enerji Kaynakları


2020 YKS Kaldırılan Fizik Konuları

Dalga Mekaniği (son kısımları yok sadece)
Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
Modern Fizik
Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

 Atom Modelleri
 Büyük Patlama ve Parçacık Fiziği
 Radyoaktivite
 Özel Görelilik
 Kara Cisim Işıması
 Fotoelektrik Olay ve Compton Olayı
 Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

2020 YKS Kaldırılan Edebiyat Konuları

Dünya edebiyatında 20. yüzyılda yazılmış bir roman örneğinin incelenmesi
Cumhuriyet Dönemi’nde ve dünya edebiyatında deneme
Söylev
Dikkat: Yıllık planda yukarıdaki konular 12. sınıf ikinci dönem göründüğü için 2020 AYT edebiyattan kaldırılmış olarak görünmektedir ancak Cumhuriyet Dönemi edebiyatı 9. 10. ve 11. sınıfta da görüldüğü için bu konulara çalışmanız faydanıza olacaktır.

2020 YKS Kaldırılan Tarih Konuları

İnkılap ve Atatürkçülük dersi kaldırılan konular

İki Savaş Arasındakı Dönemde Türkiye Ve Dünya
2.Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye Ve Dünya
2.Dünya Savaşı Sonrasında Türkiye Ve Dünya
Toplumsal Devrim Çağında Dünya Ve Türkiye
21.Yüzyılın Eşiğinde Türkiye Ve Dünya


2020 YKS Kaldırılan Coğrafya Konuları

Haftada 2 Saat Coğrafya Görenler için
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve Toplum
Haftada 4 Saat Coğrafya Görenler için
Beşerî Sistemler (son kısımları yok)
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
Çevre ve Toplum

Dünya Ticaret Ağlarının Küresel Ekonomiye Etkisi
Türkiye’nin İç ve Dış Ticareti
Türkiye’yi Sembolize Eden Doğal ve Kültürel Değerler
Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Politikaları
Kıtaların, Okyanusların ve Ülkelerin Konumunun Küresel ve Bölgesel Önemi
Tarihsel Süreçte Türkiye’nin Jeopolitiği
Türk Kültür Bölgeleri ile Türkiye İlişkisi
Gelişmişlik Seviyelerine Göre Ülkeler
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Ekonomik Özellikleri
Ülkelerin Doğal Kaynak Potansiyelinin Küresel ve Bölgesel İlişkilerine Etkisi
Enerji Taşımacılığı
Ülkeler Arasında Sorun Oluşturan Mekânsal Unsurlar ve Sıcak Çatışma Bölgeleri
Doğal Çevrenin Sınırlılığı ve Sürdürülebilirlik
Ortak Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması
Çevre Sorunlarının Önlenmesine Yönelik Politikalar


2020 YKS Kaldırılan Din Kültürü Konuları

Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet,
Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu,
Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu,
Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 10. Ayet, Dinî Meselelerin Çözümünde Temel İlke Ve Yöntemler,
İktisadi Hayatla İlgili Meseleler,
Gıda Maddeleri Ve Bağımlılıkla İlgili Meseleler,
Sağlık Ve Tıpla İlgili Meseleler,
Kur’an’dan Mesajlar:En’âm Suresi 151-152. Ayetler,
Hinduizm, Budizm, Konfüçyanizm, Taoizm, Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
– Yesevilik
– Kadirilik
– Rifailik
– Mevlevilik
– Nakşibendilik
– Alevilik-Bektaşilik


2020 YKS Kaldırılan İngilizce Konuları

Psychology,
Favors,
News Stories,
Alternative Energy,
Technology,
Manners

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 89599
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.