/ EĞİTİM

MEB Bursluluk sınavı (İOKBS) başvurusu nasıl yapılır

07 Şubat 2020

Bursluluk sınavı başvuruları 5 Şubat tarihi ile başladı. 17 Şubat'a kadar devam edecek olan başvuruların nasıl yapıldığı merak ediliyor. Öğrencilerin sınav başvurusunun yapılabilmesi için elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. 

                 İOKBS SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ?

Sınav başvurusu 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan öğrencilerin başvurusu okul müdürlüğünce sistem üzerinden onaylanacaktır.

                İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 25 Nisan 2020 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00’da yapılacaktır.


Öğrenciler “2020 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu”na ve ilgili mevzuata, http://www.meb.gov.tr  ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabileceklerdir.

                İOKBS SINAVININ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

- Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
- Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,
- İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,
- Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın,içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.


           İOKBS SINAVI BAŞVURU İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

-  Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

- Sınav başvuruları 05-17 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

- Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması halinde, öğrencinin öğrenim
gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapabilecektir.

- Öğrenci velisi, “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır.

-Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili elektronik ortamdan alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir hizmeti alınmasını gerektirecek özel eğitim ihtiyacı/engel durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilmelidir.

- Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.

- Başvuru onaylandıktan sonra elektronik ortamda yapılacak değişiklikler başvuru
bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin
doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

- Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

- Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler, 30/05/2019 tarihli 30789 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra sınava başvuru yapabileceklerdir.

Yurt dışında e-Okul Sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler; Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği dikkate alınarak denklikleri yapıldıktan sonra başvurularını Türkiye Cumhuriyeti Büyük elçilik, Başkonsolosluk veya Konsoloslukları üzerinden yapabileceklerdir.

- Kılavuzda yer alan “EK 2–Yurt Dışında e-Okul Sistemine Kayıtlı Olmayan Öğrenciler İçin İOKBS Başvuru Formu”nu eksiksiz ve doğru bilgilerle dolduracak ve yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyük elçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluk yetkililerine onaylayacaklardır.

- Yurt dışında öğrenim görüp e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrencilere ait belgeler Büyük elçilik, Başkonsolosluk veya Konsolosluklarca odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine başvuru süresinde gönderilecektir. Ayrıca e-posta yolu ile gönderilen belgelerin asılları da Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi,Milas Sokak, No:8 Teknikokullar/Yenimahalle/ANKARA adresine en geç 21 Şubat 2020 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilmelidir.

- Ayrıca postadan kaynaklı mağduriyetlerin oluşmaması için öğrencilerin/velilerin, bu belgeleri tarattıktan sonra başvuru süresi içinde eksiksiz ve tam olarak
odsgm_odydb@meb.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Faks yoluyla gelen formlar kabul edilmeyecektir.

- Yurt dışından sınavlara girmek için başvuru yapan öğrencilerin belgelerinde eksiklik varsa bu öğrenciler sınavlara giremeyeceklerdir.
KKTC ve yurt dışından başvuru yapan öğrencilerden sınavı kazananlar, 2020-2021 öğretim yılından itibaren MEB’e bağlı yurt içindeki resmî örgün okul/kurumlarda (ortaokul, imam hatip ortaokulları ile orta öğretim kurumları) öğrenimlerine devam etmeleri halinde bursluluktan yararlanabileceklerdir. Yurt dışındaki okullarda öğrenimine devam eden veya bu okullara kayıt yaptıran öğrencilerin burslulukları iptal edilecektir.

          İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İOKBS sonuçları 03 Temmuz 2020 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 24210
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.