/ EKONOMİ

Bağımsız Çalışanların Yükümlülükleri

23 Eylül 2020

Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılık bildirim yükümlülüğü, bağlı bulundukları vergi dairesi, meslek odaları ve diğer kuruluşlara verilmiştir. Bu kapsamda;

•    Gelir vergisi mükellefi olanlar ilgili vergi dairesince,
•    Gelir vergisinden muaf olanlar, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince,
•    Şirket ortakları; durumlarına göre ticaret sicil memurluğunca ya da şirket yetkililerince

Çalışmaya başladıkları ve bu kuruluşlara tescillerinin yapıldığı tarihten on beş gün içinde “sigortalı işe giriş bildirimi” ile Kuruma bildirilir. Bununla birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında faaliyette bulunanların bu faaliyetlerini ilgili Kurum ve kuruluşlardan temin edilecek belge ile belgelemek kaydı ile sigortalılık başvurularına engel bir durum bulunmamaktadır.

Kaynak:http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/calisan/bagimsiz_calisanlarin_yukumlulukleri

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 363074
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.