/ EĞİTİM

Sınıf Rehberlik Programı görüşlere açıldı.

20 Şubat 2020

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı okul öncesinden 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde sınıf rehberlik programları hazırlama çalışmasında sona yaklaşıldığını bildirdi.

Geliştirilen program kapsamında rehberlik eğitimlerinin "akademik gelişim", "kariyer gelişimi" ve "sosyal duygusal gelişim alanı" olmak üzere 3 alana yoğunlaştığına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Genel müdürlüğümüz ve akademisyenlerden oluşan çalışma grupları çok yoğun emek vererek, çalışmanın başarılı bir şekilde tamamlanmasında büyük emek verdiler. Tüm seviyelerde kazanımlar belirlendi. Süreç devam ediyor. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle öğrencilerimize çok yönlü destek sağlayacak önemli bir projeyi uygulamaya koyacağız. Böylece öğrencilerimize sadece akademik gelişimlerinde değil aynı zamanda bireysel gelişimleri ile ilgili kariyer süreçlerinde ve sosyal ve duygusal gelişimlerinde de destek sağlamış olacağız. Dolayısıyla rehberlik hizmetlerimizin kapasitesi ve çeşitliliğini de artırmış olacağız."
 
Yeni 'Sınıf Rehberlik Programı' askıya çıkarıldı

Hazırlanan yeni programlar, http://mufredat.meb.gov.tr/TaslakProgramlar.aspx adresi üzerinden öğretmenlerin, akademik çevrelerin ve ilgililerin görüşlerini almak üzere askıya çıkarıldı.

Değişen ihtiyaçlar ve güncel okul psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) programı yaklaşımları dikkate alınarak hazırlanan programın her aşamasında sorun odaklı bir yaklaşımdan ziyade öğrencileri gelecekte karşılaşabilecekleri sorunlara karşı hazırlıklı hale getirmeyi amaçlayan gelişimsel, yeterlik ve güç temelli bir yaklaşım benimsendi.
Bu yaklaşımla kazanımların tamamında sorunlu ve zayıf yönlere değil, olumlu yönlere vurgu yapıldı. Ayrıca bu amaç için akademik, kariyer ve sosyal duygusal gelişim alanlarının genel amaçları, yeterlikleri ve kazanımları belirlendi.
 
Akademik gelişime vurgu

Çalışma kapsamında, öğrencilerin, öğrenim gördükleri okula ve çevresine uyum sağlamalarına, eğitsel amaçları çerçevesinde okul ve çevresindeki imkanlardan yararlanmalarına, okul ve sınıf kurallarını benimsemelerine ve okula aidiyet duygusu geliştirmelerine katkı sağlayacak bilgi, beceri ve tutum edinmeleri amaçlandı.
Öğrencilerin akademik çalışmalarda devamlılık, kararlılık ve çaba gösterme, sorumluluk üstlenme, çalışmalarına değer verme ve yaşam boyu öğrenme konularına yönelik uygun anlayış ve sorumluluk bilinci geliştirmeleri, bilgi, beceri ve tutum kazanmaları hedeflendi.
Bunun için "okula ve çevresine uyum", "akademik anlayış ve sorumluluk bilinci geliştirme", "eğitsel planlama ve başarı" olmak üzere, 3 yeterlik alanı ile 66 kazanım yer aldı.
"Kariyer gelişim alanı" kapsamında ise öğrencilerin kariyer farkındalığı, kariyer hazırlığı ve kariyer planı yapmaları için 3 yeterlik alanı ile 63 kazanım belirlendi.
"Sosyal-duygusal gelişim alanı" kapsamında öğrencilerin, kendilerini tanımaları, duygularını anlamaları ve yönetmeleri, kişiler arası sağlıklı ilişkiler geliştirmeleri için gerekli bilgi, tutum ve davranışları edinmeleri amaçlandı. Bu kapsamda, benlik farkındalığı geliştirme, duyguları anlama ve yönetme, kişiler arası beceriler geliştirme, karar verme ve kişisel güvenliğini sağlama başlıkları yeterlik alanları olarak planlandı. Bu alanda öğrencilere 163 kazanımın verilmesi hedeflendi.
Öğrencilerin bu kazanımları edinmeleri için 1000 dolayında etkinlik hazırlayan Bakanlık, yeni müfredatla birlikte e-rehberlik hizmetlerinin e-portfolyo ile entegrasyonunu da sağlamış olacak.
 
Geleceğin meslekleri de yeni müfredatta

Yeni müfredatta gençlere verilecek kazanımlar arasında sosyal medya ve bilişim teknolojileri ile internet kullanımı, geleceğin meslekleri, yeni sosyal çevreye uyum gibi internet bağımlılığı, başarı stratejileri, öz geçmiş yazma ve yaşam amaçlarına ilişkin eylem planı hazırlama gibi başlıklar da yer aldı.

Kaynak:
https://meb.gov.tr/rehberlik-hizmetlerinin-kapasitesi-ve-cesitliligi-artirilacak/haber/20355/tr

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 144414
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.