/ EĞİTİM

YÖK'TEN Yüksek Lisans ve Doktorasını Yapanlara Yeni Kolaylıklar Getirildi.

25 Ekim 2019

Ülkemizdeki üniversitelerin akademik personel ihtiyacının karşılanması amacıyla çeşitli öğretim elemanı yetiştirme projelerini uygulamaya koymaya ve “Akademi dostu YÖK" anlayışıyla araştırma görevlilerinin uygulama esnasında karşılaştığı sorunlara insan odaklı çözümler üretmeye devam ediyoruz.

Devlet yükseköğretim kurumlarında 50/d statüsünde görev yapan araştırma görevlilerinin sorunları Kurulumuz tarafından yapılan toplantıda değerlendirilmiştir. Bu kapsamda;

-Kadroları lisansüstü eğitim gördükleri üniversitelere geçici olarak tahsis edilecek

“ÖYP" ve “Öncelikli Alanlar" kapsamında atanan araştırma görevlileri ile “50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinden" kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumunun yer aldığı il dışında bir başka yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim görenlerin, kadrolarının 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca lisansüstü eğitim gördükleri devlet yükseköğretim kurumlarına geçici olarak tahsis edilecektir.

-Kadrosunun bulunduğu devlet üniversitesine yatay geçiş yapabilecekler

50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinin “taleplerinin" bulunması ve kadrolarının bulundukları yükseköğretim kurumlarında kaydolabilecekleri lisansüstü program bulunması şartıyla, kadrosunun bulunduğu devlet yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapabilecekler.

Ayrıca, 50/d statüsünde atanan araştırma görevlilerinden vakıf yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim görenlerin, lisansüstü eğitim yaptıkları ilde bulunan devlet yükseköğretim kurumlarının ilgili lisansüstü eğitim programlarına yatay geçişlerinin yapılmasına, bu kapsamda yatay geçiş yapanlardan “tez aşamasında olanların" tez konularının değiştirilmemesine ve vakıf yükseköğretim kurumlarındaki tez danışmanlarının ikinci danışman olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

KAYNAK:https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2019/akademi_dostu_yok.aspx

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 250981
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.