/ EĞİTİM

Okula Başlayan Çocukta Dikkat Edilmesi Gereken Davranışlar

08 Ekim 2019

Çocuğun ilkokula başlamadan önce ebeveynlerin dikkat etmesi gereken detaylar vardır;

.Öz bakım becerilerini edinmiş olması gerekir. Yemeğini kendisine hatırlatılmadan ve yardımsız yemesi, temizliğini kendi başına yapabilmesi gibi temel bakım becerilerini kazanmış olması gerekir.

· Kalemle figür çizebilmek, sınırlı boya yapmak, makas kullanmak, ayakkabılarını bağlamak gibi ince motor ve kaba motor becerilerinin yeterince gelişmiş olması gerekir. Çocuk, bireysel ve grup oyunlarına fiziksel olarak tam katılabilmelidir.

· Verilen talimatlara ve kurallara uymak, grup oyunlarında uyumlu olmak, sıranın kendisine gelmesini beklemek gibi örnekleri içeren sosyal-duygusal olgunluğun gelişmiş olması gerekir.

· Dil ve kavram gelişiminin yaşı ile paralel gelişmiş olması gerekir. Düzgün konuşması, renk, sayı, uzun, kısa gibi temel kavramların kazanılmış olması gerekir.

Bu becerilerin birinde veya birkaçında problem olduğu durumlarda hazırlık sınıfının tekrar edilmesini öneririz. Bir uzman tarafından çocuğun değerlendirilmesi ve özel bir eğitim programı ile takip edilmesi faydalı olacaktır.

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 678553
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.