DİĞER / GENEL KÜLTÜR

En Uzun Türkiye Nehirleri

06 Ekim 2019

Fırat Nehri

Türkiye’nin en uzun nehri olan Fırat Nehri toplamda 2800 kilometre uzunluğa sahip olup, bunun 1263 kilometresi Türkiye sınırları içerisinde bulunmaktadır. 720 bin kilometrekare su toplama havzasına sahip olan Fırat Nehri, Türkiye’deki nehirler arasında en geniş havzayı kaplamaktadır. Bu yönüyle Fırat Nehri yılda ortalama 30 milyar metreküp su taşımakta olup saniyede 200 metreküp debiye sahiptir.

Basra Körfezi’nden dökülen Fırat Nehri Türkiye, Suriye, Ürdün, Kuveyt ve Irak ülkeleri içerisinde bulunmaktadır. Türkiye’deki diğer nehirlere göre en düzenli rejime sahip olan Fırat Nehri üzerinde Türkiye’nin en büyük barajları yapılmıştır. Elazığ’daki Keban Barajı, Malatya – Elazığ arasındaki Karakaya Barajı, Adıyaman – Şanlıurfa bölgesindeki Atatürk Barajı, Birecik’teki Birecik Barajı ve Karkamış’taki Karkamış Barajı, Fırat Nehri üzerinde inşa edilmiştir. Harran Ovası Şanlıurfa Tünelleri ile Fırat’ın suyu ile sulanmaktadır.

Fırat Nehri üzerinde Türkiye’nin Hidroelektrik üretiminin %31’i elde edilirken Erzincan’dan geçtiği bölgelerde salcılık turizmi yapılmaktadır. Fırat Nehri ayrıca Güney Batı Asya’nın en uzun ırmağı olma unvanını da elinde bulundurur.

Ağrı Diyadin’den doğan Murat Nehri ve Erzurum’dan kaynayan Karasu Nehri, Elazığ İl sınırında birleşerek Fırat Nehri’ni oluşturmuştur. Fırat Nehri Erzincan Tunceli, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa il sınırlarını çizerek Suriye topraklarına akar. Suriye’den Irak topraklarına giden Fırat Nehri, Irak’ta Dicle Irmağı ile birleşerek Şattü’l Arap Nehri’ni oluşturur, oradan da Basra Körfezine dökülür.

Murat Nehri, Karasu Nehri, Tohma Çayı, Peri Çayı, Çaltı Irmağı ve Munzur Suyu Fırat Nehri’ni oluşturan en önemli kollardır.

Dicle Irmağı

Türkiye’nin 2. uzun nehri olan Dicle Irmağı 1900 kilometredir. 258 bin kilometrekare havza alanına sahip olan Dicle Nehri Türkiye’de doğup Suriye, İran ve Irak topraklarında dolaşır. Irak topraklarında Şattü’l-Arap suyu ile birleşerek Basra Körfezine dökülür.

Doğu Anadolu dağlarından ve Elazığ civarındaki Hazar gölünden doğan Dicle Irmağı Türkiye’de 523 kilometre bir uzunluğa sahiptir. Batman Çayı, Garzan Irmağı, Botan Irmağı, Habur Irmağı, Büyük Zap ve Küçük Zap suları Dicle Nehrinin en önemli kollarıdır. Saniyede 360 metreküp debiye sahip olan Dicle Irmağı Diyarbakır havzasında Ambar Çayı, Kuruçay, Pamuk Çayı, Hazro Çayı, Batman ve Garzan suları ile birleşir.

Fırat Nehri’nden daha fazla suya sahip olan Dicle Irmağı tarihsel süreçte birçok medeniyetin beşiği olmuştur. Dicle kıyısında kurulan Amed (Diyarbakır) , Hasankeyf, Ninova, Nemrut, Asur şehir kalıntıları Dicle Nehri’nin tarihsel süreçteki önemini göstermektedir. Dicle Nehri üzerinde Kralkızı, Batman ve Dicle olmak üzere 3 hidroelektrik santrali vardır. Ilısu Barajı da Dicle Nehri üzerine yapılmıştır.

Kızılırmak

Türkiye’nin en uzun Irmağı olan Kızılırmak Türkiye topraklarında doğar ve yine Türkiye topraklarında denize dökülür. 1355 kilometre uzunluğa sahip olan Kızılırmak Delice Irmağı, Devrez ve Gökırmak ana kollarından oluşur. Sivas’ın Kızıldağ yöresinden doğan Kızılırmak 78.180 kilometrekare havza alanına sahiptir ve Karadeniz’e dökülmektedir.

Kızılırmak sırasıyla Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Aksaray, Çankırı, Çorum ve Samsun şehirlerinden geçer ve birçok dere ve çayın sularını toplayarak Samsun’un Bafra ilçesinde denize dökülür. Ayrıca Kızılırmak Bafra’da Türkiye’nin en büyük deltasını oluşturur. Düzensiz bir rejime sahip olan Kızılırmak saniyede 184 metreküp debiye sahiptir. Kızılırmak üzerinde Kayseri’de bulunan Sarıoğlan Barajı, Yemliha kasabasındaki Yamula Barajı, Ankara yakınlarında Kesikköprü Barajı  Hirfanlı Barajı ve Kapulukaya Barajı Bafra Ovası’nda kurulmuş olan Altınkaya Barajı ve Derbent Barajı son olarak da Obruk Barajı inşa edilmiştir.

Aras Nehri

Türkiye’nin en uzun 4. ırmağı olan Aras Nehri 1072 kilometre uzunluğuna sahiptir ve bunun 548 kilometresi Türkiye topraklarında yer almaktadır. Bingöl dağlarından doğmakta ve Azerbaycan’daki Kura Nehri ile birleşerek Hazar Denizi’ne dökülmektedir. Aras Nehri Türkiye Azerbaycan, Türkiye Ermenistan ve Azerbaycan İran sınırlarının bir bölümünü oluşturur.

kafkasların en büyük nehirlerinden birisi olan Aras Nehri 102 bin kilometrekare havza alanına sahiptir. Kars’ın Kağızman ilçesinin kuzeydoğusunda doğan Aras Nehri Türkiye – Ermenistan sınırında Arpa Çayı ile birleşerek Azerbaycan – İran sınırını oluşturur daha sonra Azerbaycan içlerinde Kura Nehri’ne dökülür. Arpaçay, Zengmar, Sariso, Kotur, Hacılar, Kehribar, Ilgena, Dare ve Balha nehirleri kuzeyden, Türkiye’deki Karasu Nehri soldan, Ermenistan’daki Akuriyan, Metsamor, Hrazdan, Azat, Vedia, Arpa, Võrodan, Vogci ve Megri nehirleri arasa dökülen ana kollarıdır.

Sakarya Nehri

Türkiye’nin en büyük ve en uzun 5. nehri olan Sakarya Nehri 824 kilometre uzunluğa sahiptir. Saniyede 158 metreküp debisi olan Sakarya Nehri, 53.800 kilometrekare havza alanını kaplamaktadır. Sakarya Nehri’nin havza alanı Türkiye topraklarının yüzde 7.46 büyüklüğündedir.

Sakarya Nehri Sakarya, Bolu, Ankara, Eskişehir, Bilecik  Bursa, Kütahya, Konya ve Afyon’dan geçmektedir. Porsuk Çayı, Ankara Çayı, Mudurnu Çayı, Kocaçay, Kirmir Çayı, Çark Suyu ve Darıçay Deresi Sakarya Nehri’nin önemli kollarındandır. Sakarya Nehri biri Afyon’un kuzeydoğusunda yer alan Bayat Yaylası, diğeri Eskişehir Çifteler bölgesi olmak üzere iki koldan doğmaktadır.

Sakarya Nehri Karadeniz’e dökülmekte olup yılda 5 milyar metreküp su taşımaktadır. Türkiye’nin en büyük hidroelektrik santrallerinden birisi olan Sarıyar Hidroelektrik Santrali Sakarya Nehri üzerinde inşa edilmiştir. Diğer santraller ise Gökçekaya Hidroelektrik Santrali ve Yenice Barajı’dır.

Murat Nehri

Türkiye’nin 6. büyük nehri olan Murat Nehri Fırat Nehri’nin kollarından en uzun olanıdır. Ağrı’nın Karaköse ilçesindeki Diyadin’den doğan Murat Nehri Aladağ ve Muratbaşı dağından çıkan ana kollarla birleşir. Daha sonra Bingöl Dağlarından Hınıs Suyu, Nemrut Dağından gelen Karasu, Elazığ Uluova’dan gelen Harinket Suyu Tunceli’nin Munzur ve Peri Suyu ve son olarak da Fırat’ın diğer kolu olan Karasu Nehri ile birleşerek Fırat Nehrine dökülür. 722 kilometre uzunluğuna sahip olan Murat Nehri Keban Baraj Gölü’nün oluşmasında büyük bir paya sahiptir.

Seyhan Nehri

Türkiye’nin 7. uzun nehri olan Seyhan Nehri 560 kilometre uzunluğuna sahip olup 20.600 kilometre kareye havza alanını kaplamaktadır. Türkiye’nin Akdeniz’e dökülen ırmaklarından birisi olan Seyhan Nehri Zamantı Suyu ve Göksu olmak üzere iki ana kola sahiptir. Yedigöze  Çatalan ve Seyhan Hidroelektrik santralleri Seyhan Nehri üzerinde kurulmuştur.

Çukurova’da tarımsal sulama için Ceyhan Nehri ile birlikte büyük bir öneme sahiptir. Suya en çok ihtiyaç duyan tarımsal sektörlerden birisi olan pamuk, Çukurova’da Seyhan Nehri üzerinden yetiştirilmektedir.

Büyük Menderes Nehri

Türkiye’nin 8. uzun nehri olan Büyük Menderes Nehri, Ege Bölgesi’nde yer almaktadır ve 548 kilometre uzunluğa sahiptir. Saniyede 110 metreküp debiye sahip olan Büyük Menderes Irmağı 25.000 kilometrekare havza alanını kaplamaktadır. Büyük Menderes Nehri aynı zamanda Batı Anadolu’nun en büyük ırmağıdır ve Menderes havzasının ana sulama kaynağını oluşturur.

Kufi Suyu ve Banaz Çayı Büyük Menderes Nehri’nin 2.ana koludur. Ege Denizi’ne dökülen Büyük Menderes Irmağı Türkiye’nin en verimli arazilerinden olan Büyük Menderes ovasını oluşturmuştur.

Afyon’un Dinar ilçesinden doğup Çivril,  Çal ve Baklan ovalarını geçerek Bekilli ve Güney ilçesine doğru akar. Banaz Çayı ile birleşerek Sarayköy ovasına inen Büyük Menderes Nehri Nazilli’nin güneyinde Akçay’ı alır. Nazilli,  Aydın ve Söke ovalarını suladıktan sonra Karpuzlu ilçesinde Karpuzlu Çayı Büyük Menderes Nehri’ne karışır. Son olarak Söke ilçesi Dipburun mevkiinde Ege Denizi’ne dökülür. Büyük Menderes Nehri Batı Anadolu’da Ege Denizi kıyısında yer alan geniş ovaları tarımsal olarak beslemektedir.

Ceyhan Nehri

Türkiye’nin 9. uzun akarsularından birisi olan Ceyhan Nehri Güney Anadolu’nun Seyhan Nehri ile birlikte en büyük sulama kaynağını oluşturur. Elbistan’ın güneydoğusundaki Pınarbaşı mevkiinden kaynayan Ceyhan Nehri, Akdeniz Bölgesi’nin en büyük akarsularından biridir.

Çukurova’da geniş bir delta oluşturduktan sonra İskenderun Körfezi’nden Akdeniz’e dökülür. Söğütlü, Vurman, Göksun, Mağara Gözü, Fırnız  Tekir Körsulu ve Aksu çayları Ceyhan Nehri’nin ana kollarıdır.

Kısık Kanyonu Ceyhan Nehri üzerindedir. Nehrin baraj yapımına uygun olması sebebiyle Ceyhan Nehri üzerinde Sarsap, Kandil,  Sarıgüzel,  Hacınınoğlu, Menzelet, Kılavuzlu, Sır, Berke, Aslantaş, Oşkan ve Berkman hidroelektrik santralleri inşa edilmiştir. Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin isimleri Orta Asya’daki Seyhun ve Ceyhun nehirlerinden esinlenerek Orta Asya’dan Güney Anadolu’ya göçen Türkler tarafından verilmiştir.

Meriç Nehri

Türkiye’nin en uzun Nehri olan Meriç Nehri Bulgaristan’ın Rila Dağından doğmakta ve Ege Denizi’ne dökülmektedir. 480 kilometre uzunluğa sahip olan Meriç Nehri 53 bin kilometrekarelik bir havza alanını kaplamaktadır.

Meriç Nehri Türkiye ile Yunanistan sınırının bir kısmını oluşturan Balkanlar’ın en büyük nehirlerinden birisidir. Trakya’daki en büyük sulama kaynaklarından birisi olan Meriç Nehri’nin ana kolları Ergene, Arda ve Tunca nehirleridir. 480 kilometre uzunluğuna sahip olan Meriç Nehri’nin yaklaşık olarak 211 kilometresi Türkiye’de bulunmaktadır.

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 784489
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.