/ EĞİTİM

"Afet ve insani yardım" alanlarında yüksek lisans programları açıldı

23 Nisan 2021

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile insani yardım alanında 151 yıllık geçmişe sahip Türk Kızılay'ın iş birliğinde yürütülen ortak çalışmalar sonucunda, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde ilk kez afet ve insani yardım yönetimi konularında yüksek lisans programları başlatıldı.

Böylece, dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumuna yükselen Türkiye'den dünyadaki insani yardım literatürüne katkıların artırılması hedefleniyor.

YÖK tarafından öncelikli alanlarda ülkenin nitelikli insan kaynağını arttırmak üzere yeni programlar açılmaya devam ediyor. Özellikle sahanın ihtiyaç duyduğu alanlarda, farklı lisans mezunlarının başvurabileceği ve farklı disiplinlerden öğretim üyeleriyle birlikte multi-disipliner programlara önem veriliyor.

Bu bağlamda YÖK, Kızılay Akademi ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde insani yardım çalışmaları konusunda lisansüstü eğitimler verilmesi için iş birliğine gitti.

- "Afet ve insani yardım" alanlarında yüksek lisans programları açıldı

YÖK, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi itibarıyla Türk Kızılay ile iş birliğiyle yürütülen lisansüstü programlarda öğrenci kabulüne başlandı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde Türkçe ve İngilizce olarak "afet ve insani yardım yönetimi" alanında yüksek lisans programı açıldı. İngilizce, Türkçe ve ikinci öğretim olarak açılan programlara daha ilk çağrıda yoğun bir ilgi gösterilerek toplamda 84 kişi başvuru yaptı.

Programa siyasal bilgiler mezunlarından mühendislik, tıp mezunlarına kadar farklı lisans mezunları da başvurabiliyor. İngilizce yüksek lisans programındaki öğrenciler bu alanda doktora eğitimine de devam etme imkânına da sahip. YÖK'ün bu çalışması kapsamında ayrıca Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Türkçe "insani yardım çalışmaları" alanında yüksek lisans programı başlatıldı.

Programlara sivil toplum çalışanlarından da yoğun ilgi gösterildi. Özellikle tezsiz programlardaki öğrencilerin mesleki donanımlarını geliştirmek için bu programlara kayıt olduğu gözlendi.

- Uluslararası arenada ülkemizin bu alanlarda model ülke olmasına büyük katkı

Programların açılması ile dünyada en çok insani yardım yapan ülke konumuna yükselen ülkenin insani yardım çalışmalarının sonuç ve etki analizlerinin yapılması, bu alanlarda gerçekleştirilecek yayınlar ve çalışmalar ile dünyadaki insani yardım literatürüne Türkiye'den yapılacak olan katkıların artırılması planlanıyor. Ayrıca insani yardım ve kalkınma politikalarına yönelik gerçekleştirilen akademik birikimle kültürel diplomasi ve afet diplomasisi alanlarında uluslararası arenada Türkiye'nin model ülke olması hedefleniyor.

- Kızılay mensupları tarafından da dersler açılıyor

Dersler Kızılay ile üniversitelerin iş birliği ile hayata geçirildi. Bu kapsamda Kızılay mensupları tarafından da dersler açılıyor veya saha tecrübesine sahip uzman ve yöneticiler derslere konuşmacı olarak katılım sağlıyor.

Program koordinatörlerinin irtibat halinde olması ve programların "Avrupa İnsani Yardım Yüksek Lisans Programları" ağına katılması konusunda çalışmalar da yapılacak. Tez ve bitirme projeleri konusunda Kızılay tarafından saha çalışmalarına destek verilecek.

Kaynak:https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2021/insani-yardim-uzmanlari-yeti%C5%9Fiyor.aspx

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 43999
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.