/ EĞİTİM

Usulsüz Yatay Geçiş Yapılan Üniversiteler Hakkında İşlem Başlatıldı

19 Mart 2021

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurulumuz tarafından, COVID-19 Küresel Salgını süresince öğrencilerimizin mağduriyetini önleyici çeşitli kararlar alınmıştır. Özellikle yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerimizin mağdur olmaması için yatay geçiş işlemlerinde bazı kolaylıklar sağlanmıştır. Bu kararlar dünyayı etkileyen küresel
salgında yurda dönmek durumunda kalan öğrencilerimizin mağdur olmamaları, eğitim ve öğretimlerini mevcut mevzuatın öngördüğü çerçevede Türkiye’de sürdürüp tamamlayabilmeleri için alınmıştır.

Ancak son derece olumlu düşüncelerle, iyi niyetle alınan bu kararların bir takım kişi ve çevrelerce suistimal edildiği Kurulumuza yapılan şikâyetler ve basına yansıyan haberlerde yer almıştır. Bu şikâyetlerin akabinde Kurulumuzca inceleme başlatılmış ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından yapılan incelemeler neticesinde usulsüz yatay geçişlerin yapılmış olduğu ve bunların “özellikle Ukrayna’da bulunan bazı yükseköğretim kurumları üzerinden” yapıldığı tespit edilmiştir.

Kayıt ve yurt dışından yatay geçiş için Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarı sıralaması şartı aranan tıp, eczacılık, hukuk gibi programlara yurt dışından yatay geçiş yapacak kişilerde Dünya Üniversite Sıralamalarında ilk 1000 içinde yer alan yükseköğretim kurumlarında okuyanlar için bu başarı sırası aranmamaktadır. Söz konusu sıralamalarda ilk 1000’de yer alan Ukrayna’daki bazı yükseköğretim kurumlarının, “yatay geçişte başarı sıralaması şartından muaf olabilmek için tercih edildiği, bazı öğrencilerin bu yükseköğretim kurumlarına usulsüz kayıt yaptırmış olduğu, kimilerinin kayıt işlemleri sonrası ilgili ülkede bir gün bile bulunmaksızın yükseköğretim kurumlarımıza yatay geçiş yaptığı” anlaşılmıştır. Ayrıca KKTC’de bulunan bazı üniversitelerde önce YSK’de başarı sıralaması kararı olanların dışındaki programlara kayıt yapılıp sonra başarı sıralaması olan Türkiye’deki ilgili programlara geçişin sağlandığı da Denetleme Raporlarına yansımıştır. Bir örnek verilmesi gerekirse; 

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 196899
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.