DİĞER / KPSS YE HAZIRLIK

En çok merak edilen coğrafi kavramlar...

29 Şubat 2020

Bozkır: İlkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığı ile sararan kısa boylu otlardır.
 
Breş: Köşeli taşların bir çimento ile birleşmesinden oluşan bir tortul kaya çeşididir.

Buharlaşma: Bir sıvının gaza yada buhara dönüşme süreci.

Buzul: Yerçekiminin etkisiyle hareket eden buz kütlesi.

Açık Havza: Sularını denizlere kadar ulaştırabilen akarsu havzalarıdır. Türkiye’deki

başlıca büyük akarsular buna örnektir.

Akarsu Havzası: Bir akarsuyun sularının toplandığı bölgeye denir.

Akarsu Rejimi: Akarsuyun akımında yıl boyunca meydana gelen değişiklik
.
Akarsu Yatağı: Kaynakla ağız arasında uzanan, akarsuyun içinden aktığı çukurluktur.
 
Albedo: Herhangi bir yüzey üzerine gelen Güneş ışınlarının yansıyan ışına oranıdır.


Alçak Basınç: Genellikle hava basıncının 760 mm civa sütunundaki basıncından veya

1013 mb’dan az olduğu hava kütlelerinin basıncıdır.

Alize: Yaklaşık olarak 30° kuzey ve güney enlemlerden Ekvatora doğru esen sürekli

rüzgarlardır.

Andezit: Eflatun, mor, pembemsi renkli dış püskürük bir taştır. Anemometre: Rüzgarın hızını ölçmek için kullanılan bir aygıt.


Atmosfer: Dünyayı çepeçevre saran ve içinde çeşitli gazların bulunduğu tabaka. Atmosfer Basıncı: Havanın bir gezegenin birim yüzeyine uyguladığı ağırlığı.

Artezyen: Geçirimsiz tabakalar arasında su taşıyan bir tabakada bulunan suyun açılan

kuyu veya bir yer kırığından fışkırarak çıkması.

Asılı Vadi: Buzul aşındırmasına uğrayan sahalarda, ana vadinin buzulla fazla aşınması

sonucu, ana vadiye açılan tali vadilerin yüksekte kalması veya dikey faylanmanun olduğu

sahalarda yükselen blok üzerinde kalan vadilere denir.

Astenosfer: Dünyanın mantosunda, sıcak kayaçlardan oluşan 80-200 km kalınlığındaki

tabaka.

Atmosfer Sirkülasyonu: Troposfer, yani Dünyayı saran 8-10 km kalınlığındaki atmosfer

katında cereyan eden hava dolaşımı.

Ay Tutulması: Ay Dünya’nın gölge konisinde veya yarı gölge konisinde bulunursa

Dünyadan Ay’ın tamamı ya da bir kısmı görülmez, bu olay ay tutulması olarak

adlandırılır.

Barometre: Hava basıncını ölçmeye yarayan bir aygır.

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 621453
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.