/ EKONOMİ

Dul ve yetim maaşları geriye dönük istenilebilir mi?

12 Şubat 2020

Sigortalının vefat etmesi durumunda geride kalan hak sahiplerine Sosyal Güvenlik sistemi  ölüm aylığı ve yetim aylığı bağlamaktadır.

Geriye dönük toplu maaş alma hakkı elde eden hak sahipleri genelde en son aldıkları maaşa göre hesaplama yaptıklarından, SGK tarafından kendilerine toplu maaş ödemesinin eksik yapıldığı düşüncesine kapılmaktadırlar. Ölüm yani dul ve yetim aylığında, üzerinden aylığa hak kazanılan sigortalının ölümü tarihinde aylık alma hakkı olanlar için aylık alma hakkı, ölümü takip eden aybaşından başlar. Ancak aylık bağlama işlemi aybaşına yetişmemişse veya hak sahibi çocuk veya eş daha sonra aylık için başvurmuşsa, sigortalının ölümünü takip eden aybaşından ilk ödemenin yapıldığı döneme kadarki birikmiş aylık toplu olarak hak sahiplerine ödenir.

4/1-b (Bağ-Kur) sigortalısının ölümü halinde, eğer ölen sigortalının Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu varsa, hak sahipleri bu borcun tamamını ödedikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren aylığa hak kazanırlar.

Ancak sigortalının ölümü tarihinde aylık alma hakkı olmayan, daha sonra bu hakkı elde eden kişi ise aylık alma hakkını elde ettiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık almaya hak kazanacağından, bu durumdaki kişiyle ilgili aylık bağlama işlemleri başvuruyu takip eden aybaşına (ödeme dönemine) yetişmezse, bu aybaşından ilk ödemenin yapıldığ döneme kadarki aylıklar toplu olarak ödenir.

Eşinden 4/a'dan (SGK) dul aylığı alan kişi; babasından Emekli Sandığı yetim aylığı da alabilir mi?

4/a'dan (SGK) dul aylığı alan kadınlar, Emekli Sandığından babasından dolayı yetim aylığı alabilirler.

4/a (SGK) emeklisi bir kadın, babası Emekli Sandığı emeklisi iken vefat ettiğinde, babanın emekli aylığından yararlanabilir mi? Babasından dolayı yetim aylığı alabilir, ancak bekar veya dul olması gerekmektedir.

YORUMLAR


Yorum Yap


Girilecek rakam : 663991
Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.